top of page
Ова е компјутерско изработена фотографија, инвеститорот го задржува правото на измена на фасадата на објектот.
bottom of page