Ова е компјутерско изработена фотографија, инвеститорот го задржува правото на измена на фасадата на објектот.