top of page
3424_demmer_dark_emprador.jpg
02.png

Зграда "TWIN II"

Планови и достапност на станови за продажба

TWIN 2 55m2

55 m2

Се продава

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

1

Кат 1

Исток

1

1.5

TWIN 2 55m2

41 m2

Се продава

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

2

Кат 1

Исток

/

1

TWIN 2 55m2

62 m2

Се продава

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

3

Кат 1

Исток

1

1

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

4

Кат 1

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

5

Кат 1

Запад

1

1

TWIN 2 55m2

55 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

6

Кат 2

Исток

1

1.5

TWIN 2 55m2

41 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

7

Кат 2

Исток

/

1

TWIN 2 55m2

62 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

8

Кат 2

Исток

1

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

10

Кат 2

Запад

1

1

TWIN 2 55m2

55 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

11

Кат 3

Исток

1

1.5

TWIN 2 55m2

41 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

12

Кат 3

Исток

/

1

TWIN 2 55m2

62 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

13

Кат 3

Исток

1

1

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

14

Кат 3

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

55 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

16

Кат 4

Исток

1

1.5

TWIN 2 55m2

41 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

17

Кат 4

Исток

/

1

TWIN 2 55m2

62 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

18

Кат 4

Исток

1

1

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

19

Кат 4

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

20

Кат 4

Запад

1

1

TWIN 2 55m2

55 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

21

Кат 5

Исток

1

1.5

TWIN 2 55m2

41 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

22

Кат 5

Исток

/

1

TWIN 2 55m2

62 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

23

Кат 5

Исток

1

1

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

24

Кат 5

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

25

Кат 5

Запад

1

1

TWIN 2 55m2

69 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

26

Кат 6

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

89 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

27

Кат 6

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

28

Кат 6

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

29

Кат 6

Запад

1

1

TWIN 2 55m2

69 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

30

Кат 7

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

89 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

31

Кат 7

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

32

Кат 7

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

33

Кат 7

Запад

1

1

TWIN 2 55m2

69 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

34

Кат 8

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

89 m2

Се продава

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

35

Кат 8

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

36

Кат 8

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

37

Кат 8

Запад

1

1

TWIN 2 55m2

69 m2

Се продава

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

38

Поткровје

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

89 m2

Се продава

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

39

Поткровје

Исток

2

1.5

TWIN 2 55m2

68 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

40

Поткровје

Запад

2

1

TWIN 2 55m2

50 m2

Продаден

Бр. на стан

Кат

Ориентација

Спални соби

Бањи

41

Поткровје

Запад

1

1

bottom of page